باست هوند

باست هوند

/buset-hund

باست هوند : اینجا میخوایم در مورد خصوصیات ظاهری و اخلاقی باست هوند و تاریخچه این نژاد برتر و دوست داشتنی توضیح بدیم.